Veterinární atest je potvrzení klinického stavu zvířete, které se vydává např. z důvodu pokousání člověka zvířetem, cestování se zvířetem do zahraničí nebo sjednání pojištění zvířete.

Před vystavením veterinárního atestu je potřebné zkontrolovat celkový zdravotní stav zvířete a zkontrolovat platnost očkování. Proto s sebou nezapomeňte přivést konkrétní zvíře a vezměte s sebou i jeho očkovací průkaz.